Wpływ wietrzenia glebowego

Kompresja gleby i jej rozwiązanie przez prezentację dr Magyara Károly'ego

Historia powietrza nawiewanego

 • Ściśle związane z produkcją wiśni i czereśni
 • 1960-70, Linz: rozluźnienie gleby przy stężonym powietrzu
 • 1970, Dánszentmiklós, Węgry: praca poza granicami, liczby, zdobywanie doświadczeń głównie w plantacjach kwaśnych wiśni
 • 1990: testuje nowa technologię w praktyce (Borda László, Nagykanizsa)
 • 2004: rozpowszechnienie technologii na całym świecie

Gleba i korzenie

 • Skład: części stałe i przestrzeń między nimi (woda i powietrze)
 • Struktura: dokładny porządek części stałych, na przykład piaszczysta gleba
 • W sprężonym gruncie przestrzeń kosmiczna zmniejsza się, a zatem brak tlenu i środowiska redukującego nie pozwala plantacji rosnąć
 • Korzenie potrzebuje odpowiednich warunków, jakość ziemi i rodzaj gleby są również ważne.

Wymagania środowiskowe dla korzeni

 • Struktury, rodzaju i zawartości tlenu w ziemi
 • Prace mikroorganizmów w gruncie, jakość odżywek, które roślina lub drzewo może "zjeść" skonsumować
 • W przypadku plantacji owoców jest tylko jedna orka przed instalacją, która nie wystarcza, jej skutki nie trwają wiecznie. Jednak ogrodnicy często zapominają o niezbędnych operacjach pod względem gleby. Rozwiązaniem jest wietrzenie gleb.